ŠRTVIC kviečia į mokymus „KRAŠTO KULTŪROS IR TRADICIJŲ SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS“

2019 m. gruodžio 5 d.

„KRAŠTO KULTŪROS IR TRADICIJŲ SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS“

DARBOTVARKĖ

Mokymų vieta J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav. II aukštas
Lektorius Sigita Grigaliūnienė

 

09.00 - 10.30 I mokymų sesija (2 ak. val.)

Tradicinių kalendorinių švenčių samprata, pagrindinės sąvokos

Pastovios ir kilnojamosios šventės, jų papročiai ir tradicijos

10.30 - 10.45 Kavos pertrauka
10.45 - 12.15 II mokymų sesija (2 ak. val.)

Švenčių apeigų elementai

Filmo „Tradicinis lietuviškas kalendorius“ peržiūra ir aptarimas

12.15 - 12.45 Pietūs
12.45 - 14.15 III mokymų sesija (2 ak. val.)

Pasiruošimas šventei

14.15 - 14.30 Kavos pertrauka
14.30 - 16.00 IV mokymų sesija (2 ak. val.)

Praktinis darbas

 

Mokymų tikslas – pristatyti bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo koncepciją, ideologiją, skirtumus, užsienio ir Lietuvos gerąją patirtį, siekiant mokyti projektų pareiškėjus, vykdytojus ir naudos gavėjus.

Mokymai organizuojami pagal vykdomą projektą vietos projektą „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti “ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019).

Dėmesio! Mokymuose turi teisę dalyvauti potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjai ir vietos projekto vykdytojai (taikoma fiziniams asmenims) arba potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (taikoma juridiniams asmenims) raštu nurodyti asmenys, turintys tiesioginių sąsajų su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai, nariai) ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu nurodyti mokymų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo).

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. (8 41) 58 44 86, 8 614 74 380 ir el. p. kristina.duseikaite@siauliuraj.lt. Kontaktinis asmuo vadybininkė Ramunė Jocienė.

Comments are closed.