ŠRTVIC kviečia į mokymus „BENDRUOMENINIO, SOCIALINIO IR SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLANAVIMAS...“

BENDRUOMENINIO, SOCIALINIO IR SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLANAVIMAS IR GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS“

2020 m. sausio 24 d.

DARBOTVARKĖ

Mokymų vieta J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Lektorius prof. dr. Rita Jucevičienė
10.00-11.30 I mokymų sesija (2 ak. val.)

Sugeneruotų verslo idėjų aptarimas.

Verslo planavimo ir įvertinimo etapai ir technikos.

11.30-11.45 Kavos pertrauka
11.45-13.15 II mokymų sesija (2 ak. val.)

Metodai skirti planavimui.

Metodai skirti įvertinimui.

13.15-13.45 Pietūs
13.45-15.15 III mokymų sesija (2 ak. val.)

Verslo planavimo ir įvertinimo rodikliai.

Verslo finansiniai rodikliai.

15.15-15.30 Kavos pertrauka
15.30-17.00 IV mokymų sesija (2 ak. val.)

Verslo planavimo ir įvertinimo problematika.

Mokymų tikslas – pristatyti bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo koncepciją, ideologiją, skirtumus, užsienio ir Lietuvos gerąją patirtį, siekiant mokyti projektų pareiškėjus, vykdytojus ir naudos gavėjus.

Mokymai organizuojami pagal vykdomą projektą vietos projektą „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti “ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019).

Dėmesio! Mokymuose turi teisę dalyvauti potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjai ir vietos projekto vykdytojai (taikoma fiziniams asmenims) arba potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (taikoma juridiniams asmenims) raštu nurodyti asmenys, turintys tiesioginių sąsajų su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai, nariai) ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu nurodyti mokymų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo).

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. (8 41) 584486, 8 614 74380 ir el. p. kristina.duseikaite@siauliuraj.lt. Kontaktinis asmuo vadybininkė Ramunė Jocienė.

Comments are closed.