ŠRTVIC kviečia į mokymus „BENDRUOMENINIO, SOCIALINIO IR SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO IDĖJŲ GENERAVIMAS“

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras kviečia dalyvauti mokymuose

„BENDRUOMENINIO, SOCIALINIO IR SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO IDĖJŲ GENERAVIMAS“

2019 m. gruodžio 11 d.

 

DARBOTVARKĖ

Mokymų vieta Šakynos bibliotekos patalpos  Šiaulių g. 24, Šakyna, Šakynos sen.., Šiaulių r. sav.
Lektorius Daiva Riklienė

 

09.00 - 10.30 I mokymų sesija (2 ak. val.)

Verslo / startuolio pavyzdžiai

Trumpas idėjos pristatymas potencialiems investuotojams

10.30 - 10.45 Kavos pertrauka
10.45 - 12.15 II mokymų sesija (2 ak. val.)

Naujų idėjų generavimas naudojant Proto šturmą (brainstorming)

Idėjų analizė naudojant Šešių mąstymo skrybėlių koncepciją

12.15 - 12.45 Pietūs
12.45 - 14.15 III mokymų sesija (2 ak. val.)

Naujų idėjų generavimas naudojant minčių žemėlapį

Idėjų analizė naudojant kitus metodus

14.15 - 14.30 Kavos pertrauka
14.30 - 16.00 IV mokymų sesija (2 ak. val.)

Idėjų atranka ir įgyvendinimas

Sugeneruotų idėjų aptarimas ir išleidimas į rinką

Mokymų tikslas – pristatyti bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo koncepciją, ideologiją, skirtumus, užsienio ir Lietuvos gerąją patirtį, siekiant mokyti projektų pareiškėjus, vykdytojus ir naudos gavėjus.

Mokymai organizuojami pagal vykdomą projektą vietos projektą „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti “ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019).

Dėmesio! Mokymuose turi teisę dalyvauti potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjai ir vietos projekto vykdytojai (taikoma fiziniams asmenims) arba potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (taikoma juridiniams asmenims) raštu nurodyti asmenys, turintys tiesioginių sąsajų su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai, nariai) ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu nurodyti mokymų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo).

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. (8 41) 58 44 86, 8 614 74 380 ir el. p. kristina.duseikaite@siauliuraj.lt. Kontaktinis asmuo vadybininkė Ramunė Jocienė.

Comments are closed.