ŠRTVIC baigė įgyvendinti vietos projektą „ŠIAULIŲ RAJONO VVG NARIŲ IR POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ...”

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras baigė įgyvendinti vietos projektą „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti “ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019). Projekto tikslas buvo suteikti Asociacijos “Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” nariams ir potencialiems vietos projektų rengėjams ir vykdytojams žinių bei įgūdžių, susijusių su LEADER metodo įgyvendinimu, vietos projektų, atitinkančių Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją, inicijavimu, planavimu ir vystymu. Projekto metu buvo organizuojami mokymai:
1.”Verslo pradžia: nuo plano rengimo” ;
2. “Verslo galimybės kaime, sėkmingi verslo pavyzdžiai”;
3. “Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo galimybės”;
4. “Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo idėjų generavimas”;
5. “Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo planavimas ir galimybių įvertinimas”.
6. „Inovatyvūs elektroniniai pardavimo kanalai“;
7. “Krašto kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimas”;
8. “Viešųjų erdvių tvarkymo kaimų teritorijose aspektai”.
Rezultatas : suorganizuoti 8 mokymai, kurių kiekvieno trukmė 8 ak. val. Mokymų dalyviai buvo maitinami (pietūs ir 2 kavos pertraukėlės). Dalyviai - Šiaulių rajono potencialūs vietos projektų paraiškų teikėjai, pareiškėjai, Asociacijos “Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” nariai.
Projektui vykdyti gauta parama - 9872,71 Eur. iš jos 85 proc. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)

  

Comments are closed.