Kviečiame dalyvauti mokymuose „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TVARKYMO KAIMŲ TERITORIJOSE ASPEKTAI“

2019 m. lapkričio 15 d.

 

DARBOTVARKĖ

Mokymų vieta J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Kuršėnų miesto seniūnija
Lektorius Ingė Auželienė

 

09.00-10.30 I mokymų sesija (2 ak. val.)

Viešųjų erdvių tvarkymo metodai ir technikos

10.30-10.45 Kavos pertrauka
10.45-12.15 II mokymų sesija (2 ak. val.)

Viešųjų erdvių tvarkymo  problematika

Dažniausiai daromos klaidos

12.15-12.45 Pietūs
12.45-14.15 III mokymų sesija (2 ak. val.)

Viešųjų erdvių sutvarkymo pavyzdžiai

14.15-14.30 Kavos pertrauka
14.30-16.00 IV mokymų sesija (2 ak. val.)

Sugeneruotų idėjų aptarimas

 

Mokymų tikslas – supažindinti  asociacijos “Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” narius ir potencialius vietos projektų rengėjus,  vykdytojus  su viešųjų erdvių darnumo kriterijais, vyraujančiomis tendencijomis.

Mokymai organizuojami pagal vykdomą projektą vietos projektą „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti “ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019).

Dėmesio! Mokymuose turi teisę dalyvauti potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjai ir vietos projekto vykdytojai (taikoma fiziniams asmenims) arba potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (taikoma juridiniams asmenims) raštu nurodyti asmenys, turintys tiesioginių sąsajų su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai, nariai) ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu nurodyti mokymų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo).

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. (8 41) 584486, 8 614 74380 ir el. p. kristina.duseikaite@siauliuraj.lt. Kontaktinis asmuo vadybininkė Ramunė Jocienė.

Comments are closed.