LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS KRYŽIŲ KALNE

2020 m. rugsėjo 5 dieną „Lietuvos muziejų kelias“ atvingiavo į Kryžių kalną. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojos džiaugiasi galėjusios prisidėti prie renginio organizavimo. Labai simboliška, kad susirinkusiems koncertavo kanklių trio „Aušrinė“, kaip ir prieš 27-erius metus, kuomet Kryžių kalną lankė popiežius Jonas Paulius II. Tuomet šio ansamblio kanklių garsai skambėjo gausiai maldininkų miniai.
2020 metai paskelbti šventojo Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Apie Kryžių kalno koplytėlėje laikytas pontifiko mišias prisiminė „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza ir plačiau pristatė „Lietuvos muziejų kelio“ temą bei papasakojo apie Kryžių kalno svarbą.
Visa „Lietuvos muziejų kelio“ programa skelbiama – https://www.muziejukelias.lt/renginiai

Comments are closed.