KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI

PROGRAMA
Liepos 25 d.
15 :00 val. nuo katedros nešime epidemijų ir negandų KRYŽIŲ – KARAVYKĄ, dėkodami Dievui, kad
saugojo mūsų Lietuvos žmones ir melsime palaimos ir apsaugos ateičiai.
19:00 val. Apmąstysime KRYŽIAUS KELIO STOTIS KRYŽIŲ KALNE. (Autobusas 18:00 val. nuo
pastoracinio centro nuveš ir atgal parveš).
Liepos 26 d.
11:00 val. Piligriminis žygis nuo Katedros į KRYŽIŲ KALNĄ.
14:00 val. galėsime atlikti išpažintį.
15:00 val. Šv. Mišias KRYŽIŲ KALNE, aukos Apaštalinis Nuncijus, Lietuvos vyskupai ir kunigai.

Maloniai kviečiame ir mielai laukiame!

Comments are closed.