Pranciškonų vienuolynas prie Kryžių kalno

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 m. rudenį, kelioms savaitėms teprabėgus nuo jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, brolius pranciškonus paragino pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Eremo projektą sukūrė architektai Angelo Polesello ir Nunzio Rimmaudo, o statybą prižiūrėjo Šiaulių rajono vyr. architektas A. Jukna. Kertinis vienuolyno akmuo išrėžtas iš La Vernos kalno, jį pašventino popiežius Jonas Paulius II, akmenyje saugoma kapsulė su vienuolyno steigimo dokumentais. Pastatą, stovintį 300 metrų nuo Kryžių kalno, statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai.

Vienuolynas iškilmingai pašventintas 2000 m. liepos 8 d.

Vienuolyne įrengta keliolika celių, koplyčia, biblioteka. Koplyčią puošia Algirdo Dovydėno vitražai pranciškonų vienuolijos istorijos tema, išraiškingas altorius, tabernakulis ir pulpitas (autorius – dalininkas Rimantas Sakalauskas). Altoriaus reljefuose atsiskleidžia Kryžių kalno ir La Vernos kalno sąsajos. Ant šio kalno melsdamasis šv. Pranciškus gavo stigmas – Kristaus žaizdas.

Šiuose Mažesniųjų brolių ordino (OFM – pranciškonų) namuose įsikūręs Lietuvos šv. Kazimiero provincijos noviciatas. Sykiu broliai pranciškonai yra tarsi Kryžių kalno globėjai. Vienuolyne gali rasti prieglobstį tyloje norintys susikaupti maldininkai.

 

Pamaldos vienuolyno koplyčioje

Kryžių kalno vienuolyno koplyčia atidaryta 8.00–21.00

Šv. MIŠIOS darbo dienomis 18.00, sekmadieniais ir šeštadieniais 11.00

 

Nuo 8.00–21.00 galima užsakyti Šv. Mišias, atlikti išpažintį ir pašventitnti religinius daiktus.

Krikšto ir Santuokos sakramentai neteikiami.

Dėl šv. Mišių rezervavimo kreipkitės tel. + 370 41 52 77 33

Comments are closed.