ŠRTVIC kviečia į mokymus ”VERSLO PRADŽIA: NUO PLANO RENGIMO”

2019 m. lapkričio 28 d.

„VERSLO PRADŽIA: NUO PLANO RENGIMO“

DARBOTVARKĖ

Mokymų vieta Saulės g. 1A, Micaičių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.
Lektorius Tomas Vasiliauskas

 

09.00-10.30 I mokymų sesija (2 ak. val.)

Kas yra verslo planas

Kam reikalingas verslo planas

10.30-10.45 Kavos pertrauka
10.45-12.15 II mokymų sesija (2 ak. val.)

Išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai

12.15-12.45 Pietūs
12.45-14.15 III mokymų sesija (2 ak. val.)

Verslo plano dalys

14.15-14.30 Kavos pertrauka
14.30-16.00 IV mokymų sesija (2 ak. val.)

Verslo plano kūrimo fazės

Mokymų tikslas – pristatyti bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo koncepciją, ideologiją, skirtumus, užsienio ir Lietuvos gerąją patirtį, siekiant mokyti projektų pareiškėjus, vykdytojus ir naudos gavėjus.

Mokymai organizuojami pagal vykdomą projektą vietos projektą „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti “ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019).

Dėmesio! Mokymuose turi teisę dalyvauti potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjai ir vietos projekto vykdytojai (taikoma fiziniams asmenims) arba potencialūs, esami Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų (taikoma juridiniams asmenims) raštu nurodyti asmenys, turintys tiesioginių sąsajų su pareiškėju ir vietos projekto vykdytoju (darbuotojai, nariai) ir (arba) vietos projektu (pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų rašte turi būti nurodoma, kokiu būdu nurodyti mokymų dalyviai prisidės prie konkretaus vietos projekto rezultatų siekimo).

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. (8 41) 584486, 8 614 74380 ir el. p. kristina.duseikaite@siauliuraj.lt. Kontaktinis asmuo vadybininkė Ramunė Jocienė.

Comments are closed.